Co děláme

Naše projekty

SolidBase

Mezinárodní projekt  “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System” (2017 – 2019) se zabývá finanční soběstačností solidárních potravinových systémů jakým je například KPZ. Cílem projektu je vytvořit praktický vzdělávací program, který nabídne inovativním způsobem nejen potřebné informace, ale i nástroje k zajištění finanční udržitelnosti zemědělců i na ně navázaných potravinových komunit. Více o projektu se můžete dozvědět v příspěvku “Seznamte se… SolidBase”.

Rozvíjíme KPZ

Projekt se zaměřuje na rozvoj a posílení fungujících KPZek a sítě KPZ v ČR v roce 2017.

  • Poskytuje poradenství a semináře nově vznikajícím KPZkám v regionech.
  • Poskytuje platformu pro vzájemnou podporu a komunikaci fungujícím KPZkám a zemědělcům formou společenství KPZ, setkání a školení, online diskusního fóra.
  • Propaguje KPZ mezi veřejností jako systému pro tvorbu vlastního místního potravinového systému založeného na ekologickém zemědělství. Organizuje dny otevřených vrat na KPZ hospodářstvích.

Projekt je financován dotačním programem Ministerstva zemědělství.

Zapoj se do KPZ

Mezinárodní projekt Be part of CSA! (česky Zapoj se do KPZ!) běžící v letech 2014-2017 v ČR, Maďarsku a Rumunsku. V rámci projektu byly vytvořeny nástoje:

Výstupy ze 4 seminářů výukového programu:

Začínáme s KPZ

Zakládáme KPZ

Pěstujeme KPZ

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zemědělství a Hlavního města Prahy.