Co děláme

Naše projekty

SALSIFI

Cílem mezinárodního projektu…

COACH

Cílem mezinárodního projektu…

KPZ pro Prahu

Cílem projektu…

Food&More

Cílem mezinárodního Erasmus+ projektu Food&More (2019-2021) je vzdělávání “food citizens”, kteří jsou aktivní při vytváření iniciativ komunitou podporovaného zemědělství.

VÝSTUPY PROJEKTU

Evropské webináře pro potravinové komunity:

 • How to keep CSA members committed? Záznam zde.
 • How to support your farmer? Záznam zde.
 • More Networks and Mentor for stronger CSA communities? Záznam zde.

Voices for CSA

Cílem mezinárodního Erasmus+ projektu « Voices for CSA » (2018-2019) bylo zkvalitnění advokační práce národních a evropských sítí komunitou podporovaného zemědělství. Výstupem projektu je příručka Advokační práce pro komunitou podporované zemědělství – průvodce pro členy a podporovatele KPZ. Průvodce je určen všem, kteří mají nápad, jak odstraňovat překážky a rozšiřovat příležitosti pro KPZ a další krátké distribuční kanály odbytu faremní produkce. Je pro ty, kteří KPZ vnímají spíše jako hnutí, než způsob nákupu a prodeje potravin. Průvodce seznamuje čtenáře se základy advokační práce, představuje kroky k jejímu úspěšnému vedení i základní techniky. Průvodce ke stažení v 8 jazycích na stránkách vzdělávacího portálu mezinárodní sítě URGENCI https://hub.urgenci.net/advocacy/

SolidBase

Mezinárodní projekt  “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System” (2017 – 2019) se zabývá finanční soběstačností solidárních potravinových systémů jakým je například KPZ. Cílem projektu je vytvořit praktický vzdělávací program, který nabídne inovativním způsobem nejen potřebné informace, ale i nástroje k zajištění finanční udržitelnosti zemědělců i na ně navázaných potravinových komunit. Více o projektu se můžete dozvědět v příspěvku “Seznamte se… SolidBase”. nebo na stránkách mezinárodní sítě URGENCI, kde najdete zprávy a výstupy z projektu zde. Prozkoumat můžete také materiály na CSA hub.

V rámci projektu byly vytvořeny nástroje:

 • Příručka vzdělávacího programu programu Solid Base, která nabízí rozšiřující informace v oblasti managementu, finančního plánování, využití digitálních nástrojů a participativního rozhodování. Ke stažení verze v angličtině zde. a v českém jazyce zde.
 • Průvodce lektora k výukovému programu 4 seminářů s popisem použitých výukových metod, časovým plánem, zdroji literatury a souhrnem z výzkumu evropských KPZ. Průvodce lektora ke stažení zde.
 • Vzdělávací plány pro jednotlivé semináře ke stažení zde:
  Modul 1 – Řízení
  Modul 2: Finanční plánování
  Modul 2: SolidBase_M2_Rozpocet_sablona
  Modul 3: Digitální technologie
  Modul 4: Participativní a inkluzivní techniky
 • SolidBaseApp – online aplikace pro plánování rozpočtu v potravinových komunitách a jeho prezentaci podílníkům. Přístup k aplikaci na odkazu https://app.solidbase.info/.
 • Zpráva z výzkumu finanční udržitelnosti mezi Evropskými KPZ. V anglickém jazyce ke stažení zde
 • Zpráva z evropského setkání Hackathon na téma “Digitální technologie pro KPZ” ke stažení zde.

Výstupy ze 4 seminářů výukového programu:

M1 – Management KPZ

M2 – Finanční plánování

M3 – Digitální technologie

M4- Participativní a inkluzivní techniky

Rozvíjíme KPZ

Projekt se zaměřuje na rozvoj a posílení fungujících KPZek a sítě KPZ v ČR v roce 2017.

 • Poskytuje poradenství a semináře nově vznikajícím KPZkám v regionech.
 • Poskytuje platformu pro vzájemnou podporu a komunikaci fungujícím KPZkám a zemědělcům formou společenství KPZ, setkání a školení, online diskusního fóra.
 • Propaguje KPZ mezi veřejností jako systému pro tvorbu vlastního místního potravinového systému založeného na ekologickém zemědělství. Organizuje dny otevřených vrat na KPZ hospodářstvích.

Projekt je financován dotačním programem Ministerstva zemědělství.

Zapoj se do KPZ

Mezinárodní projekt Be part of CSA! (česky Zapoj se do KPZ!) běžící v letech 2014-2017 v ČR, Maďarsku a Rumunsku. V rámci projektu byly vytvořeny nástroje:

Výstupy ze 4 seminářů výukového programu:

Začínáme s KPZ

Zakládáme KPZ

Pěstujeme KPZ

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zemědělství a Hlavního města Prahy.