Evropská deklarace KPZ

DSC_0909

Na tvorbě této deklarace se podílely stovky členů KPZek z celé Evropy po téměř celý jeden rok. Text prošel stovkami konzultací a debat jednak na národní úrovni jednotlivých členských států a také na mezinárodní úrovni ve skupině koordinátorů národních sítí KPZek a byl definitivně přijat 17. září 2016 na Třetím Evropském setkání KPZ v Ostravě.

PREAMBULE

Po celé Evropě se sdružují lidé s cílem znovu vzít do rukou rozhodování o tom, jaké bude zemědělství, zpracování a distribuce jídla na našem talíři. Vytváříme proto systémy založené na našich místních komunitách. Chceme mít právo podílet se na utváření našeho potravinového a zemědělského systému, proto spojujeme své síly k prosazení potravinové suverenity.

Je nejvyšší čas řešit katastrofální důsledky průmyslového potravinářství. Jídlo je příliš důležité na to, abychom s ním zacházeli jako s pouhým zbožím. Hnutí Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) přináší praktická a komplexní řešení potravinové krize. Je to mohutné a pestré společenství s jasným společným zájmem. Jeho členové se navzájem podporují při vytváření solidárních, ekonomicky životaschopných a ekologicky udržitelných potravinových systémů. Stovky tisíc lidí po celé Evropě vytvářejí nové postupy a iniciativy, sdružují se v sítích a dokazují tak, že KPZ funguje.

Tato deklarace staví na již existujících dokumentech i zkušenostech a jejím cílem je  vytvoření společné základny pro další rozvoj KPZ.

DEFINICE

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je přímé partnerství, založené na vztahu mezi lidmi, konkrétně mezi skupinou spotřebitelů a jedním nebo několika producenty. Rizika, odpovědnost i výnosy se sdílejí na základě závazné dlouhodobé dohody.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

KPZ není statický, ale dynamický model podobně jako například zahrada: vyvíjí se a roste díky každodenní péči. Jednotlivé skupiny KPZ jsou nezávislé.

Domluvili jsme se na následujících principech, které budou sloužit jako společný základ pro růst hnutí KPZ:

 • Odpovědná péče o půdu, vodu, semena a další společné statky prostřednictvím agroekologických principů a postupů, uvedených v této deklaraci a v deklaraci Nyéléni 2015.
 • Potraviny jako společný statek, ne jako komodita.
 • Zemědělská produkce v přiměřeném lidském měřítku, vycházející z místních podmínek a znalostí.
 • Spravedlivé pracovní podmínky a slušný příjem pro všechny zúčastněné.
 • Úcta k životnímu prostředí a péče o dobré podmínky pro zvířata.
 • Čerstvé, lokální, sezónní, zdravé a různorodé potraviny pro všechny.
 • Rozvíjení komunity prostřednictvím přímého a dlouhodobého vztahu, zahrnujícího sdílenou odpovědnost, rizika i výnosy.
 • Aktivní účast založená na důvěře, vzájemném porozumění, úctě, transparentnosti a spolupráci.
 • Vzájemná podpora a solidarita napříč státy.

SPOLEČNÉ CÍLE

Chceme vybudovat silnou koalici KPZ a jejich národních sítí napříč Evropou. Naše hlavní cíle jsou:

 • Posilovat hnutí KPZ a pomáhat novým skupinám k úspěšnému rozvoji.
 • Umožnit výměnu znalostí a dovedností mezi komunitami v různých zemích.
 • Provádět participativní průzkumy na zapojených hodpodářstvích a v národních sítích.
 • Podporovat a vzdělávat členy, aby pomáhali rozvíjet hnutí KPZ.
 • Představit výhody KPZ pro celou společnost.
 • Pomáhat komunitám KPZ na mezinárodní, evropské i místní úrovni se zaváděním našich principů.
 • Angažovat se v rozhodování o místních potravinových systémech.
 • Spolupracovat s hnutím za potravinovou soběstačnost a posílit naše vazby na hnutí, která se zaměřují na sociální a solidární ekonomiku.

Jsme občanské hnutí: věříme, že síla KPZ spočívá ve věcné, každodenní práci a v blízkých, osobních vztazích. Spolupracujeme navzájem, se zemědělci v našich komunitách i s půdou, která nás živí.

To jsou principy, které nás spojují.