Zprávy z KPZ

26/2/2020 Správný čas najít si svého zemědělce nebo komunitu

Live like you will die tomorrow, farm like you will live forever. Touto větou zakončil svou přednášku Ken Laing z Orchard Hill Farm, kterou jsme pořádali při příležitosti oslav dne komunitou podporovaného zemědělství KPZ (community supported agriculture CSA) v roce 2019 v Praze. Ken mluvil se svou ženou Martou o tom, jaké to je, hospodařit 40 […]

Číst dál...

21/2/2020 Zamyšlení nad půdou

Co si představíte, když se řekne zemědělská půda? A proč by měla být zdravá, živá a úrodná? Jak k tomu můžeme přispívat, jakou péči od nás půda potřebuje? Pojďme se na chvíli společně ponořit do tohoto komplexního tématu, o kterém je poslední dobou stále více slyšet.

Číst dál...

21/2/2020 CSA Hub

URGENCI, mezinárodní síť komunitou podporovaného zemědělství KPZ, propojuje po celém světě organizace i jednotlivce, kteří sdílí základní hodnoty agroekologie jako je potravinová suverenita, solidární ekonomika, biodiversita, a zároveň podporuje vznik a rozvoj národních sítí KPZ. V loňském roce URGENCI spustila nový web, kde najdete spoustu manuálů, webinářů a dalších materiálů, které vám pomohou při založení […]

Číst dál...

31/1/2020 “Máme dost průmyslového zemědělství!” demonstrovaly desetitisíce Berlíňanů

“Stop chemii v zemědělství, chceme ekologické hospodaření!” Tak skandovaly desetitisíce lidí na desátém ročníku berlínské demonstrace s názvem “Máme dost průmyslového zemědělství!” v sobotu 18. ledna. Více než 27 tisíc lidí různých věkových skupin i různých profesí, v čele se zemědělci a  spotřebiteli, požadovalo strukturální reformu zemědělství a potravinové politiky, založené na respektu k přírodě, […]

Číst dál...

6/1/2020 Se zemědělcem na společném poli

Na začátku ledna vyšel v příloze Lidových novin článek o komunitou podporovaném zemědělství, jehož autorkou je Anita Blahušová. Děkujeme! Celý článek si můžete stáhnout zde. A věříme, že letos budou místní potravinové systémy a téma agroekologie v médiích vidět!

Číst dál...

31/12/2019 Setkání s partnery projektu Solid Base a Hackathon

Evropský projekt Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, se pomalu blíží ke konci. V listopadu proběhl Final meeting projektu v německém Freiburgu, na který navázal Hackathon. Proběhlo tak historické setkání zemědělců a lidí zapojených do potravinových iniciativ s programátory a IT specialisty z […]

Číst dál...

31/12/2019 Ozvěny ze semináře “Jak společně lépe rozhodovat a komunikovat”

V neděli 8.12. proběhl čtvrtý, poslední z testovacích seminářů evropského projektu Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i naše/Vaše KPZko!  Seminář probíhal v krásném komunitním centru a zahradě KOTLASKA, které bylo naplněno vánoční atmosférou. Účastníci přijeli ze všech koutů republiky, […]

Číst dál...

15/12/2019 CSA beyond borders… aneb kdo má zájem o citrusy z Řecka?

Milí příznivci iniciativ založených na přímém vztahu mezi zemědělci a odběrateli, v uplynulém roce se několik dobrovolníku ujalo organizace prvního společného importu bio citrusů do České republiky.  Byl to první pokus o zapojení do evropského solidárního importu citrusů z Řecka  https://kinobio.eu/, V červenci 2019 se tak podařilo dovézt 900 kilogramů citronů a pomerančů, které si mezi […]

Číst dál...

15/12/2019 Dotazník pro zemědělce: Znáte místní potravinové systémy?

V rámci projektu Zapoj se do KPZ, který koordinuje naše organizace Asociace místních potravinových iniciativ AMPI,  jsme  připravili ke konci roku tento dotazník pro zemědělce, zaměřující se na znalost místních potravinových systémů. Ptáme se v něm zemědělců, zda znají tu možnost, zapojit se do komunitou podporovaného zemědělství.= KPZ. Chceme se tak dostat blíže k těm, kterým můžeme […]

Číst dál...

6/12/2019 Průzkum potřeb organizací v síti Access to Land

AMPI je součástí  mezinárodního projektu Land Platform (2018 – 2022), jehož cílem je posílit kapacitu organizací, které se zabývají tématem zpřístupnění půdy pro agroekologické zemědělce a jsou součástí evropské sítě Access to Land. V první fázi projektu, kterou řídila právě AMPI, jsme zjišťovali, v jaké situaci se organizace nachází, co se jim už podařilo a co by potřebovaly pro svůj další […]

Číst dál...