Zprávy z KPZ

21/2/2020 CSA Hub

URGENCI, mezinárodní síť komunitou podporovaného zemědělství KPZ, propojuje po celém světě organizace i jednotlivce, kteří sdílí základní hodnoty agroekologie jako je potravinová suverenita, solidární ekonomika, biodiversita, a zároveň podporuje vznik a rozvoj národních sítí KPZ. V loňském roce URGENCI spustila nový web, kde najdete spoustu manuálů, webinářů a dalších materiálů, které vám pomohou při založení […]

Číst dál...

31/1/2020 “Máme dost průmyslového zemědělství!” demonstrovaly desetitisíce Berlíňanů

“Stop chemii v zemědělství, chceme ekologické hospodaření!” Tak skandovaly desetitisíce lidí na desátém ročníku berlínské demonstrace s názvem “Máme dost průmyslového zemědělství!” v sobotu 18. ledna. Více než 27 tisíc lidí různých věkových skupin i různých profesí, v čele se zemědělci a  spotřebiteli, požadovalo strukturální reformu zemědělství a potravinové politiky, založené na respektu k přírodě, […]

Číst dál...

6/1/2020 Se zemědělcem na společném poli

Na začátku ledna vyšel v příloze Lidových novin článek o komunitou podporovaném zemědělství, jehož autorkou je Anita Blahušová. Děkujeme! Celý článek si můžete stáhnout zde. A věříme, že letos budou místní potravinové systémy a téma agroekologie v médiích vidět!

Číst dál...

31/12/2019 Setkání s partnery projektu Solid Base a Hackathon

Evropský projekt Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, se pomalu blíží ke konci. V listopadu proběhl Final meeting projektu v německém Freiburgu, na který navázal Hackathon. Proběhlo tak historické setkání zemědělců a lidí zapojených do potravinových iniciativ s programátory a IT specialisty z […]

Číst dál...

31/12/2019 Ozvěny ze semináře “Jak společně lépe rozhodovat a komunikovat”

V neděli 8.12. proběhl čtvrtý, poslední z testovacích seminářů evropského projektu Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i naše/Vaše KPZko!  Seminář probíhal v krásném komunitním centru a zahradě KOTLASKA, které bylo naplněno vánoční atmosférou. Účastníci přijeli ze všech koutů republiky, […]

Číst dál...

15/12/2019 CSA beyond borders… aneb kdo má zájem o citrusy z Řecka?

Milí příznivci iniciativ založených na přímém vztahu mezi zemědělci a odběrateli, v uplynulém roce se několik dobrovolníku ujalo organizace prvního společného importu bio citrusů do České republiky.  Byl to první pokus o zapojení do evropského solidárního importu citrusů z Řecka  https://kinobio.eu/, V červenci 2019 se tak podařilo dovézt 900 kilogramů citronů a pomerančů, které si mezi […]

Číst dál...

15/12/2019 Dotazník pro zemědělce: Znáte místní potravinové systémy?

V rámci projektu Zapoj se do KPZ, který koordinuje naše organizace Asociace místních potravinových iniciativ AMPI,  jsme  připravili ke konci roku tento dotazník pro zemědělce, zaměřující se na znalost místních potravinových systémů. Ptáme se v něm zemědělců, zda znají tu možnost, zapojit se do komunitou podporovaného zemědělství.= KPZ. Chceme se tak dostat blíže k těm, kterým můžeme […]

Číst dál...

6/12/2019 Průzkum potřeb organizací v síti Access to Land

AMPI je součástí  mezinárodního projektu Land Platform (2018 – 2022), jehož cílem je posílit kapacitu organizací, které se zabývají tématem zpřístupnění půdy pro agroekologické zemědělce a jsou součástí evropské sítě Access to Land. V první fázi projektu, kterou řídila právě AMPI, jsme zjišťovali, v jaké situaci se organizace nachází, co se jim už podařilo a co by potřebovaly pro svůj další […]

Číst dál...

31/10/2019 Den otevřených vrat na Bůvolí farmě

  Nedělní Den otevřených vrat na buvolí farmě se opravdu vydařil. Slunce zářilo, pár nových stromků díky nám stojí podél buvolího políčka, zatloukli jsme sedátka pro dravce a hlavně na vlastní oči a ruce poznali celou tu slavnou a jedinou buvolí farmu Ohar Farm se všemi jejími obyvateli. Ještě jste neochutnali buvolí labneh – sýr, který zvítězil […]

Číst dál...

31/10/2019 Zprávy z National Workshop aneb O “CAPu” (Common Agricultural Policy) i o vizi zemědělství v ČR

V pondělí 30. září u nás bylo rušno! Konečně se uskutečnil náš dlouho připravovaný National Workshop v rámci BOND Project ke společné zemědělské politice. Na půdě Informační centrum OSN v Praze se sešli vážení hosté z řad politiků, neziskovek, zemědělců i široké veřejnosti.?‍??‍?? O “CAPu” (Common Agricultural Policy) i o vizi zemědělství v ČR promluvil Adrian Bebb z Friends of the […]

Číst dál...