Zprávy z KPZ

15/12/2019 Dotazník pro zemědělce: Znáte místní potravinové systémy?

V rámci projektu Zapoj se do KPZ, který koordinuje naše organizace Asociace místních potravinových iniciativ AMPI,  jsme  připravili ke konci roku tento dotazník pro zemědělce, zaměřující se na znalost místních potravinových systémů. Ptáme se v něm zemědělců, zda znají tu možnost, zapojit se do komunitou podporovaného zemědělství.= KPZ. Chceme se tak dostat blíže k těm, kterým můžeme […]

Číst dál...

6/12/2019 Průzkum potřeb organizací v síti Access to Land

AMPI je součástí  mezinárodního projektu Land Platform (2018 – 2022), jehož cílem je posílit kapacitu organizací, které se zabývají tématem zpřístupnění půdy pro agroekologické zemědělce a jsou součástí evropské sítě Access to Land. V první fázi projektu, kterou řídila právě AMPI, jsme zjišťovali, v jaké situaci se organizace nachází, co se jim už podařilo a co by potřebovaly pro svůj další […]

Číst dál...

31/10/2019 Den otevřených vrat na Bůvolí farmě

  Nedělní Den otevřených vrat na buvolí farmě se opravdu vydařil. Slunce zářilo, pár nových stromků díky nám stojí podél buvolího políčka, zatloukli jsme sedátka pro dravce a hlavně na vlastní oči a ruce poznali celou tu slavnou a jedinou buvolí farmu Ohar Farm se všemi jejími obyvateli. Ještě jste neochutnali buvolí labneh – sýr, který zvítězil […]

Číst dál...

31/10/2019 Zprávy z National Workshop aneb O “CAPu” (Common Agricultural Policy) i o vizi zemědělství v ČR

V pondělí 30. září u nás bylo rušno! Konečně se uskutečnil náš dlouho připravovaný National Workshop v rámci BOND Project ke společné zemědělské politice. Na půdě Informační centrum OSN v Praze se sešli vážení hosté z řad politiků, neziskovek, zemědělců i široké veřejnosti.👨‍💼👩‍🌾🤵 O “CAPu” (Common Agricultural Policy) i o vizi zemědělství v ČR promluvil Adrian Bebb z Friends of the […]

Číst dál...

31/10/2019 Ozvěny ze semináře “Digitální nástroje pro správu KPZ”

Ve středu 11.9 proběhl  třetí ze čtyř testovacích seminářů evropského projektu Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i naše/Vaše KPZko!  Seminář byl určen hlavně těm, kteří se věnují koordinaci iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZka. Mezi účastníky byli hlavně koordinátorky KPZ, […]

Číst dál...

18/10/2019 Výzva k aktualizaci údajů o Vašem KPZku na Adresáři farmářů

Máte už zapsané své KPZko v Adresáři farmářů? Obracíme se na Vás, milí koordinátoři, podílníci a farmáři. Tento rok dostal Adresář farmářů nový kabát, a my víme, že nový kabát dostávají     i Vaše KPZka. Nová přibývají, za co jsme nesmírně rádi, a někdy i některá zaniknou nebo přesídlí. Nejen my o Vás chceme vědět, […]

Číst dál...

16/8/2019 Záznam přednášky / Ken Laing: Jak hospodařit s nízkou uhlíkovou stopou

“Live like you will die tomorrow, farm like you will live forever.” Těmito slovy zakončil svou přednášku kanadský farmář Ken Laing, kterého Asociace místních potravinových iniciativ pozvala v únoru do Prahy při příležitosti oslav dne komunitou podporovaného zemědělství. Ken Laing již 40 let hospodaří se svou rodinou na farmě Orchard Hill Farm na 93 akrech […]

Číst dál...

7/8/2019 Záznam z přednášky: Workshop „Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení?“

Klimatická změna se považuje za závažný problém už od konce 80. let, ale u nás se vlivem silné klimaskepse dostává do veřejné diskuse až v poslední době. Je vnímána jako hrozba pro samotné přežití lidstva, ale zároveň může znamenat i příležitost ke změně společnosti. Jak se můžeme podílet na řešení zdola, jako jednotlivci i v […]

Číst dál...

7/8/2019 Záznam z přednášky: Bylinkový den – Co je KPZko aneb Najdi si svého sedláka

O našich krátkých či dlouhých cestách za jídlem, o tom, co to je komunitou podporované zemědělství a co vše nabízí, o tom, že si každý z nás může vybrat, co bude jíst, od koho a kde bude nakupovat, o tom, že je rozdíl mezi konvenčními zemědělci a zemědělci se srdcem v krajině, a o příběhu KPZ Cooland,  o tom […]

Číst dál...

5/8/2019 Záznam z přednášky ze CSA dne: Martha Laing: pěstujeme (jídlo pro) komunitu

Jak vypěstovat jídlo pro 200 rodin a vytvořit komunitu? Jak kvete komunitou podporované zemědělství v Kanadě? Co může zemědělci přinést síťování s dalšími podobně smýšlejícími lidmi? Martha Laing je kanadská farmářka. Se svým mužem Kenem a rodinou založili Orchard Hill Farm, kde hospodaří 40 let v souladu s principy agroekologie. Na farmě se mimo jiné pěstuje zelenina, kterou […]

Číst dál...