Zemědělci pospolu s odběrateli

V modelu spotřebitelské KPZky celý systém řídí v úzké spolupráci se zemědělcem odběratelé. Stupeň jejich zapojení je proměnlivý, ale často dokáží převzít velkou část odpovědnosti například za komunikaci, nábor a správu podílníků, organizaci výdejního místa, ale i propagaci. Pro zemědělce je to velká podpora. Právě tento model je v České republice častý.

Seznamte se s fungováním spotřebitelské KPZ na příkladu iniciativy Pospolí (dříve KPZ CooLAND), která vznikla v roce 2015 v Praze. V současné době sdružuje kolem 80 podílníků. Spolupracuje formou KPZ s ekologickým statkem Karla Tachecí a Hospodářstvím pod Strážným Vrchem, ale i dalšími zemědělci formou příležitostných objednávek.

Seznamte se s příběhem Pospolí  v článku pro časopis Selská revue, který vydává pro své členy Asociace soukromého zemědělství. Článek ke stažení zde.

Článek vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens” a podporou Hl. m. Praha v projektu “KPZ pro Prahu”.  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor článku. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.

Text: Šárka Krčílková (asociace AMPI)

« Zpět na seznam zpráv