Odběratelé a podílníci! Zapojte se do průzkumu KPZ v ČR.

Milí odběratelé a podílníci KPZ, zapojte se do celorepublikového online průzkumu! Vaše odpovědi nám pomohou lépe směřovat aktivity podporující rozvoj místních potravinových iniciativ v ČR.

Po 10 letech rozvoje komunitou podporovaného zemědělství u nás přemýšlíme, jak lépe směřovat naše aktivity, aby měly co největší dopad. Víte, že za posledních 5 let stoupl počet KPZ z 20 na 70? Je čas posunout se na další úroveň. Dosud jsme byli v kontaktu zejména s koordinátory a zemědělci jednotlivých iniciativ. Chtěli bychom ale navázat přímý kontakt i s Vámi, podílníky a odběrateli. Jste totiž nezbytnou součástí systému. Právě Vy jste důkazem, že KPZ je životaschopná myšlenka a svým vlastním příkladem jí šíříte dál.

Prosím, věnujte 10 minut svého času vyplnění online dotazníku. Vaše upřímné odpovědi nám pomohou lépe pochopit smýšlení a potřeby lidí zapojených do KPZ i situaci jednotlivých iniciativ.

Odkaz na online dotazník zde

Jsme AMPI, organizace, která krom jiného zastřešuje u nás rozvoj systémů založených na přímém propojení zemědělců a spotřebitelů jako je např. KPZ. Vytváříme vzdělávací programy a materiály, nabízíme poradenství pro zemědělce i aktivní spotřebitele. Věnujeme se osvětě veřejnosti. Spolupracujeme s organizacemi i jednotlivci na místní, národní i mezinárodní úrovni. Více na www.asociaceampi.cz a www.kpzinfo.cz.

Děkujeme za spolupráci a za to, že vnášíte do světa fungování založené na otevřené spolupráci, vzájemné důvěře, podpoře, péči, kreativitě i radosti. Je to cenné.

Kontakt pro dotazy: Šárka Krčílková, sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604

Průzkum je součástí evropského projektu Erasmus + projekt “Food&More – Consumer education for food citizens” (2019 – 2021). Více o projektu zde.

« Zpět na seznam zpráv