Zápisky ze IV. setkání KPZ

V sobotu 25. března 2017 se již po čtvrté uskutečnilo setkání KPZ. Tentokrát jsem se sešli v Obci Křesťanů v Praze-Dejvicích, neboť přes zimu se v Praze začali o objevovat noví zájemci z řad spotřebitelů i zemědělců o založení KPZ skupiny. V počtu 16 účastníků z nově vzniklých KPZ i dlouhodobě fungujících jsem zhodnotili fungování zpravodaje, možnosti propojování akcí AMPI a jednotlivých KPZ skupin a zemědělců, nechali se inspirovat metodami komunikace a rozhodování a následně diskutovali, jak tato témata reálně zažíváme v KPZkách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jaké nápady na dobrou komunikaci jsme vymysleli?

KPZ je komunita, tudíž všichni mají být informováni o všem. Neshody a nedorozumění vznikají na základě selektivních, subjektivních, zadržovaných a klamných informací, které se šíří mezi jednotlivými členy. Stěžejní postavou KPZky v roli zprostředkovatele-propojitele informací mezi odběrateli a zemědělcem je koordinátor oplývající trpělivostí, naslouchající ostatním a projevující zájem o osobnost ostatních členů.

V KPZ komunitě by se měly šířit i POZITIVNÍ, DOBRÉ zprávy. A to nejen elektornickou formou, ale i osobními setkáními při výdejích a i jiných činnostech. Nejde o to, aby se zúčastnili všichni členové KPZky, protože jsme různí a máme různé zájmy a členství vnímáme individuálně, ale členství v KPZ nás spojuje naším přístupem k potravinám, půdě a krajině. I zemědělec by si měl “udělat čas” na setkání se členy a zajímat se o své odběratele.

Ručně psaný dopis upoutá pozornost mezi tištěným textem, kterého jsme přehlceni. Dopis v sobě nese osobní vzkaz. A to bez ohledu na to, jestli ho píše zemědělec nebo koordinátor.

Pro nové členy zase navrhovali koordinátoři zveřejnění častých otázek o fungování KPZ, aby na ně mohli jen odkázat.

Kdo rozhoduje? Jen zemědělec, koordinátor nebo koordinační skupina, všichni.

A o čem se rozhoduje? Záleží na typu KPZky a jejím zájmu aktivně se podílet na rozhodování o financích, skladbě zeleniny, provozu.

Jak takové rozhodování vypadá? V komunitních KPZkách jako KomPot a Kuchyňka funguje participativní rozpočet: členové společně se zemědělcem vytváří roční plán chodu zahrady a finanční náklady s ním spojené; každý člen se rozhodne sám za sebe, jakou částkou rozpočet zafinancuje.

Jeden zemědělec může mít různé KPZ skupiny. Odběratelská KPZ CooLAND se zemědělcem Martinem Rosenbaumem diskutují pravidla odběrů a cenu, ale KPZka v Liberci chce jasná pravidla od zemědělce a rozhodování ponechává zcela na něm.

Zelináři ze Statku na soutoku mají danou skladbu zeleniny, protože vědí, čemu se na jejich pozemku daří, co jsou schopni vypěstovat a v jak přibližně velkém množství (bude-li příroda nakloněna).  Zároveň nechávají své KPZky rozhodovat, jaké druhy zeleniny “by rádi a jak moc”. Ale objevila se i reakce, kdy skupina nechtěla brambory a další rok je v podílu vyžadovala.

Jaké nástroje používají komunity k rozhodování?

Běžně k rychlému rozhodování používají KPZky online formuláře nebo e-maily. Alespoň jednou ročně by se ale měli členové sejít osobně, ať už mají KPZku vedenu formálně (např. jako spolek) nebo neformálně. Formální skupina má povinnost svolat valnou hromadu a účast členů je důležitá, aby byla skupina usnášeníschopná. Přesto panuje nezájem členů a nechtějí se podílet na rozhodování. Každý člen jakékoli KPZky by měl vědět, že svou neúčastí dává přijímá fakt, že bude rozhodováno bez něho, tzv. neúčast je mlčení a mlčení je souhlas.

Například v KPZce Kuchyňka se používá konsensuální rozhodování, kdy se diskutuje a hledají kompromisy. Na závěr všichni rozhodnutí přijmou s tím, že s ním mohou žít, ale nemusí s ním plně souhlasit.

Abychom jen nediskutovali, pozvali jsme Jana Blažka, který zkoumá komunity, život v nich a sám v nich také pobýval, aby představil několik metod rozhodování a komunikace vhodných právě pro KPZky jako inspiraci pro náš rozvoj. Zazněli metody komunikace jako Councilový kruh a Fishbowl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Participativně jsme si uvařili oběd ze zeleniny ze Statku na soutoku a pod vedením kameramana (a člena KPZ KomPot) Braňo Pažitky natočili 1. KPZ video spot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

autor: Tereza Jursová / tereza@asociaceampi.cz

« Zpět na seznam zpráv