URGENCI vyjadřuje solidaritu v době epidemie koronaviru

URGENCI – mezinárodní síť komunitou podporovaného zemědělství publikovala prohlášení, ve kterém vyjadřuje solidaritu se všemi zemědělci a spotřebiteli zapojenými do místních potravinových systémů na celém světě. Celý překlad prohlášení si můžete přečíst v následujícím textu.

Drazí členové a přátelé KPZ,

koronavirus se šíří rychle po celé planetě a všechny nás v různé míře ovlivňuje. Tato pandemie nás vede k zamyšlení nejen nad potravinovými systémy, ale celkově nad převládajícími globálními politickými a ekonomickými systémy. V reakci na koronavirus je potřeba přijmout všechna preventivní opatření, která ochrání především ty nejzranitelnější. Zvláště v zemích, kde dobře nefungují zdravotnické systémy a ne každý má možnost se nechat vyšetřit a případně léčit, je velké nebezpečí, že se bude virus nekontrolovatelně šířit. Uzavření škol bude pro řadu dětí ve třetím světě znamenat, že přijdou o to jediné jídlo, které během svého dne dostávaly… Mnoho lidí přijde následkem koronaviru o svoje zaměstnání a nebudou si moci dovolit zaplatit ani základní jídlo a střechu nad hlavou.

Věříme, že právo na zdravotní péči patří mezi základní lidská práva, stejně jako právo na jídlo a výživu, a že jistá univerzální forma základního příjmu a životního minima by mohla významně zmírnit následky současné situace.

Současně s koronavirovou pandemií čelí mnozí naši zemědělci těžkým ztrátám následkem závažných klimatických událostí. Například v Baskicku přišlo mnoho farmářů o svoje foliovníky a v některých částech Velké Británie došlo k velkým záplavám. Máme informace o tom, že v Číně jsou naši zemědělci totálně přehlceni obrovskou vlnou poptávky po zdravém jídle, která se v posledních týdnech následkem částečného uzavření země zvedla.

Jedním ze základních pilířů komunitou podporovaného zemědělství je solidarita: solidarita mezi jedlíky a zemědělci (producenty) a solidarita mezi všemi členy KPZ navzájem. V těchto těžkých časech musíme více než kdy jindy jednat v souladu s našimi hodnotami a být si navzájem v maximální možné míře oporou. Vyjadřujeme tu nejhlubší sounáležitost se všemi našimi členy a doufáme, že vy všichni i vaši blízcí jste a budete v pořádku, a že vám bude zajištěno právo na jídlo, zdravotní péči stejně jako všechna ostatní lidská práva. Stejně tak doufáme, že tato koronavirová krize nám pomůže pečovat lépe jeden o druhého a stmelí nás ve společné snaze chránit naše životní prostředí, naší zemi, naši úrodu a naši vodu, stejně jako naše zdraví. Počínaje 12. březnem URGENCI ruší všechna osobní setkání až do doby než bude jisté, že tím nebude ohroženo zdraví našich účastníků.

Originální znění v angličtině zde: http://bit.ly/2UenwLY

Text přeložila a napsala: Iva Nevečeřalová (AMPI)
« Zpět na seznam zpráv