Koordinátoři, zapojte se! Průzkum potřeb iniciativ KPZ

Milí koordinátoři a koordinátorky KPZ. Po 10 letech rozvoje potravinových iniciativ u nás přemýšlíme, jak lépe směřovat naše aktivity, aby měly co největší dopad. Víte, že za posledních 5 let stoupl počet KPZ z 20 na 70? Situace se mění. A my potřebujeme vědět jak. Jaké jsou potřeby iniciativ KPZ? Haló, haló koordinátoři a koordinátorky KPZ. Zapojte se do průzkumu iniciativ komunitou podporovaného zemědělství.

AMPI, ve spolupráci s dalšími evropskými partnery, řeší nový projekt Food&More zaměřený na podporu aktivních členů KPZ a dalších potravinových iniciativ. Cílem je vytvořit pro koordinátory a zemědělce vzdělávací program, mentoringový program a platformu obsahující nové vzdělávací a informační materiály.

Výstupy nevytváříme sami pro sebe, ale pro vás, kteří potravinové komunity vedete. Potřebujeme proto znát váš názor a potřeby. Zároveň chceme s časovým odstupem zmapovat situaci KPZ v ČR, protože za poslední roky vznikla u nás řada nových skupin. Zdá se, že zájem o KPZ roste a mění se i situace existujících iniciativ. Prosím, věnujte 10 -15 minut svého času vyplnění dotazníku. Vaše upřímné odpovědi nám pomohou lépe směřovat aktivity podporující rozvoj KPZ v ČR a být s vámi více v kontaktu. Právě vy jste totiž nedílnou součástí celého obrazu a právě vaše konání ovlivňuje, jak se dále rozvíjí.

Odkaz na online dotazník zde.

Děkujeme za spolupráci a za to, že pomáháte vnášet do světa fungování na principech otevřené spolupráce, vzájemné důvěry, podpory, péče i radosti. Je to cenné.

Kontakt pro dotazy: Šárka Krčílková, sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604

Průzkum je součástí evropského projektu Erasmus + projekt “Food&More – Consumer education for food citizens” (2019 – 2021) financovaného Evropskou Unií. Více o projektu zde.

« Zpět na seznam zpráv