V. setkání KPZ

Ve středu 1. listopadu 2017 proběhlo již V. setkání KPZ. Tentokrát opět v Praze. Moravské KPZky si setkání udělali již koncem října (článek Zápisky ze setkání pěstitelů a koordinátorů KPZ v Moravskoslezském kraji), což sice trochu oslabilo účast, ale i tak se sešlo vprostřed pracovního týdne 15 členů a zemědělců KPZek. Setkání dalo prostor pro sdílení zkušeností z KPZek, které již několik let fungují, s těmi, které letos ochutnaly první sezónu.

Formou diskuzí v malých skupinách po 4 až 5 lidech jsem  sdíleli informace, zkušenosti, pocity k tématu ZÍSKÁVÁNÍ ČLENŮ, FINANCOVÁNÍ, KOORDINACE.

Zapsano bylo následovné…

ZÍSKÁVÁNÍ ČLENŮ

Jakým způsobem získává tvá KPZka členy? Kolik členů by měla KPZka mít, aby byla podporou zemědělci?

 • přes semináře Asociace nístních potravinových iniciativ (AMPI)
 • přes mapu KPZ (www.adresarfarmaru.cz a www.mapko.cz)
 • příklady dobré praxe
 • komunita již existující (studenti a učitelé fakulty, spolupracovníci, …), KPZ je další její společnou aktivitou
 • „paběrkování“ po okolí výdejního místa: roznos letáků, pořádání setkání, mluvení o KPZ, rozesílání e-mailů do slušných firem, bezobalových a zdravých obchodů, center jógy…
 • rozhodnutím vedení firmy/organizace – KPZ podíl je zaměstnaneckým benefitem – ve firmě/organizaci placený koordinátor
 • pořádání seminářů, konferencí o KPZ na fakultách, NNO
 • pořádání setkání v obcích v blízkosti hospodářství / výdejního místa – informování o setkání letáčky u kadeřnice, kosmetičky, masérky, lékaře
 • „expat“ – byli již členy v jiné KPZ (v ČR i mimo) a hledají ji v novém místě bydliště
 • mezi místně blízkými KPZkami – předávání si nových členů (i během roku) má-li jedna KPZka již plný počet
 • vedení seznamu zájemců pro příští sezónu

Zemědělský pohled: POTŘEBUJI, ABY SI LIDÉ UVĚDOMILI KVALITU MÉ PRÁCE A POTRAVIN, KTERÉ (PRO NĚ) PĚSTUJI

 • vytvářet u odběratelů vztah k půdě (vděčnost, pokora za potraviny)
 • přivést odběratele na statek
 • najít placené pracovníky

KOORDINACE

Jaké jsou příklady dobré koordinace ve tvé KPZce?

 • mít koordinátora – říci/definovat si ve skupině jeho funkci – někde je potřeba jako „filtr“ mezi odběrateli a zemědělcem, aby zemědělec nebyl zahlcen nedůležitými informacemi, pokud o to nestojí
 • důvěra uvnitř KPZky
 • dobře připravené podklady koordinátorem před sezónou (tabulka služeb, platby, řešení nevyzvednutí podílů mezi členy nikoli s koordinátorem), všichni na 1. schůzce, pak koordinátor oznámí, že to musí fungovat, koordinátor za svou práci žádnou odměnu (KPZ Malešice)
 • uzavřít před začátkem sezóny přijímání nových odběratelů – nové zájemce vést jako čekatele (odběratelé přijatí později do rozběhlé sezóny pak nejvíc prudí a nejsou spokojení)
 • všichni se osobně znají, tudíž se mezi sebou domluví
 • jasná pravidla
 • “rozcestník” = 1 dokument se všemi informacemi a odkazy (používané tabulky, rozpis služeb, hlasování, transparentní účet, adresy a kontakty na vedení KPZ…), který rozešle koordinátor všem členům KPZky (příklad KPZ COOLand)
 • funkční koordinátor, který zná místní … (pro co je to dobré?)
 • 2 koordinátoři: „startovač“, který najde členy, motivuje, zajistí zemědělce… „provozní“, který řídí provoz během sezóny
 • dochází i ke koordinaci mezi KPZ zemědělci – vyměňují si zeleninu do podílů
 • najít a udržet si odběrné místo
 • zkoordinování rodiny: manžel ví, že každý týden na určeném místě vyzvedává podíl KPZ, nemusí se seznamem do obchodu, manželce donese domů podíl a obdrží vděk…
 • nástroje ke koordinaci: na začátku sezóny google dotazník, doodle na služby u výdeje, slack na komunikaci mezi všemi odběrateli v průběhu sezóny
 • odebírá-li se 1x za 14 dní – dobře komunikovat „sudé a liché“ týdny, jestli jde o kalendářní nebo jsou podle začátku závozů

FINANCOVÁNÍ

Co se ve tvé KPZce oceňuje (i nefinančně)?

 • práce koordinátora – finanční motivace
 • nájem výdejního místa – někde formou podarování nevyzvednutých podílů, někde dopředu domluveným podílem zeleniny pro výdejní místo (tento podíl zaplatí členové KPZ)
 • udělat finanční rezervy pro nenadálé situace a vybavení (porouchaná váha, nákup nové; platba paní na hlídání dětí při formálních setkání KPZ)
 • model nefinancování chodu KPZ = nic se nefinancuje ani neoceňuje, vše na dobrovolné bázi a s důrazem na zodpovědnost každého člena
 • časování sezóny pro zemědělce – nutné domluvit a dodržet datum platby
 • podpora zemědělce, aby začal s KPZ
 • výběr splátek podílu:
  • celá částka před sezónou NEBO
  • v několika splátkách (př. KomPot: 3 splátky v průběhu 3 prvních měsíců; Statek na soutoku: 1 splátka před začátkem závozů v dubnu a druhá do konce srpna)
 • když členové přijdou pomoc – odměnou jim je společně strávený čas, zahradníky uvařený nebo sdílený oběd
 • služby
  • někde nejsou vůbec, lidé přijdou a vezmou sami (KomPot),
  • povinné 2-3x za sezonu (KPZ Mezi-domy) nebo
  • dobrovolné podle kapacit lidí, členové si služby sami rozeberou (KPZ Cooland)
 • závozy
  • většinou zajišťuje zemědělec – to znamená, že jsou započítány do ceny podílu
  • u jednorázových závozů (ovoce, med, mouka,…) se cena dovozu rozpočte mezi objednavatele (KPZ Mezi-domy)

Co by se mělo lépe ocenit / financovat?

 • práce zemědělce – nastavení férové ceny, za kterou může dobře žít
 • investice členů/odběratelů do hospodářství, protože tím se vytváří jejich vztah k hospodářství

 

Setkání jsme zakončili

NÁPADY do další společné sezóny,

abychom věděli, že kráčíme různými cestami po jedné a téže Zemi a našli místa, kde se potká(vá)me:

 • setkávat se →
 • pomáhat dalším KPZkám vznikat – “oddénky”: člen jedné KPZky odejde “oddénkuje” se svými zkušenostmi založit novou KPZku
 • cílem nejen KPZ je NÁVRAT K PŮDĚ – směřujme k tomuto cíli
 • objímejme svého zemědělce, pokud se obejmutí nebrání a zvládá ho
 • sdílení informací o nákupu potravin pro KPZ
 • jedna velká akce ročně – KPZfest – spojit ho s BIOjarmarkem v Praze (1. říjnový víkend)

Zaujal Vás některý z nápadů? Chtěl/a byste jej uvést v čin? Spojte se s námi

Nebo už něco z napsaného děláte? Napište nám o tom

« Zpět na seznam zpráv