Ozvěny ze semináře “Jak společně lépe rozhodovat a komunikovat”

V neděli 8.12. proběhl čtvrtý, poslední z testovacích seminářů evropského projektu Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i naše/Vaše KPZko! 

Seminář probíhal v krásném komunitním centru a zahradě KOTLASKA, které bylo naplněno vánoční atmosférou. Účastníci přijeli ze všech koutů republiky, koordinátoři komunitních zahrad a KPZ, začínající zemědělci, pedagogové i podílníci KPZ.

 

Během semináře se účastníci vzájemně seznámili se situacemi, které v komunikaci se svou komunitou často zažívají. Dozvěděli se, jaké jsou nové formy rozhodování v komunitě, jaké jsou možnosti řešení předcházení a zvládání konfliktů, jak vést komunikaci tak, aby došlo ke vzájemnému porozumění.

V odpoledním bloku, který vedla lektorka nenásilné komunikace Helena Kurzweilová, se účastníci připravili na vedení setkání své komunity. Tím nejzásadnějším je porozumění a vzájemný respekt k potřebám všech zúčastněných.

« Zpět na seznam zpráv