OZVĚNY ze semináře “Jak na management KPZka”

Jak na management KPZko, tak zněl název prvního z připravovaných čtyř testovacích seminářů v evropském projektu Erasmus+  “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme nové cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i KPZko, komunitou podporovaného zemědělství.

 

Během semináře jsme se blíže seznámili s řídícími a rozhodovacími procesy, které v KPZku mohou probíhat. Zaměřili jsme se na správný výběr statusu skupiny (formální či neformální), jak pro začátek, tak pro případný přechod v průběhu fungování KPZ. Pracovali jsme s rolemi v KPZku, hodnotili je a hledali cesty, jak se je naučit delegovat. Vytvořili jsme si časový plán na celý rok, popsali a rozvrhli stěžejní činnosti sezóny. Celý seminář vycházel z příkladů dobré praxe z domova i ze zahraničí.

Seminář navštívilo 15 účastníků v celé České republiky, vyvážený počet zemědělců i koordinátorů KPZ.

A o čem se účastníci ještě dozvěděli? O Asociaci AMPI a o tom, jaké to je být koordinátorem KPZ v ČR. Seznámili se s výsledky Evropského výzkumu v rámci projektu „Solid base“. O možnostech zapojení se do projektu EATingCraft, a co může pro potravinové iniciativy i zemědělce přinést. Hledali v mapách farmáře a iniciativy KPZ a ekologicky hospodařící farmáře, které můžete oslovit pro založení KPZ, to totiž naše mapa umožňuje. V neposlední řadě se dozvěděli o dalších potravinových iniciativách, fungujících v České republice, jako jsou spolkový bioobchod Obživa, spolek Hojnost a Tržiště lokálních potravin Polopo.

 

A 30.3. chystáme již druhý testovací seminář s názvem „Jak finančně plánovat KPZko“, tentokrát jsme se vydali do Ostravy!!! Tam se dozvíte, jak svou iniciativu lépe spravovat po finanční stránce. Seminář bude především o sdílení praktických příkladů, zkušeností a diskusi. Zaměříme se na časové a finanční plánování KPZ. Ukážeme příklady organizace a rozpočtu konkrétních KPZtek. Představíme Asociaci AMPI jakožto zastřešující organizaci pro rozvoj KPZ u nás a náš záměr na vytvoření národní sítě iniciativ KPZ. Seznámíme vás s výsledky Evropského výzkumu v rámci projektu „Solid base“.

« Zpět na seznam zpráv