OZVĚNY ze semináře „Jak finančně plánovat KPZko“

Jak finančně plánovat KPZko, téma druhého z připravovaných čtyř testovacích seminářů v evropském projektu Erasmus+  “SolidBase -Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme nové cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i KPZko, komunitou podporované zemědělství.

Tentokrát jsme zamířili na Moravu, do Ostravy. Chtěli jsme se blíže poznat s odběrateli a farmáři, kteří jsou v tomto regionu zapojeni do komunitou podporovaného zemědělství KPZ. Seminář byl opět zaměřen na sdílení praktických příkladů a zkušeností v tématech časového a finančního plánování KPZ v době sezóny i mimo ni.

 

Jednou z lektorek semináře byla Kateřina Pazderů, která koordinuje vlastní KPZko a zároveň vyučuje na Katedře agroekologiea rostlinné produkce ČZU v Praze. Kateřina představila detailní rozpočet svého KPZka, od nákupu semen, až po výnosy na konci sezóny. Prezentace zároveň vyvolala diskusi a výměnu praktických zkušeností s pěstováním mezi přítomnými zemědělci.

Další lektorkou byla Šárka Krčílková, která prezentovala výstupy z Evropského výzkumu iniciativ KPZ v rámci projektu „Solid Base“. Šárka současně vede své KPZko Cooland, a tak představila finanční provozní plán i organizační stránku tzv. odběratelského modelu KPZ. V tomto modelu je odděleno finanční hospodaření farmy a iniciativy, kterou řídí podílníci.

Bylo zajímavé dozvědět se, jak jsou rozděleny role koordinačního týmu, kolik času je potřeba věnovat zajištění chodu KPZka a vidět časový harmonogram roku. Přestože sezóna začíná na konci května, plánovat se začíná už v lednu a největší čas zabere právě příprava a rozběh nové sezóny včetně náboru nových podílníků.

Pokračovali jsme ukázkou finančního plánování KPZ Pikovice, spolku, který představuje tzv. komunitní typ KPZ. V tomto modelu si komunita pěstuje sama pro sebe na poli, které si pronajímá. Cena zeleniny pak odráží skutečné náklady na její pěstování, protože vychází z rozpočtu a nákladů, které komunita potřebuje. Bylo velmi cenné vidět, jak se rozpočet měnil v čase za dobu tří let existence komunity.

Na závěr jsme neopomněli představit Asociaci místních potravinových iniciativ AMPI, jakožto zastřešující organizaci pro rozvoj KPZ v České republice a prezentovali jsme výsledky z prvního setkání nad záměrem vytvoření národní sítě iniciativ KPZ.

Večer jsme se přesunuli na Ekofarmu Šelongovi a využili milé nabídky zde přespat a možnosti podívat se, jak se zde hospodaří. Gábina a Pavel zásobují několik let zeleninou čtyři odběrové skupiny v Ostravě a živí v současné chvíli přibližně 200 rodin. Druhý den nás čekala exkurze po hospodářství, ale třeba i pečení chleba. Děkujeme Šelongům za jejich pohostinnost a především za to, že dělají své povolání s otevřeným srdcem i hlavou.

« Zpět na seznam zpráv