Ozvěny ze semináře “Digitální nástroje pro správu KPZ”

Ve středu 11.9 proběhl  třetí ze čtyř testovacích seminářů evropského projektu Erasmus+, “SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System”, kde hledáme cesty, jak podpořit finanční soběstačnost solidárních potravinových systémů, kterými je i naše/Vaše KPZko! 

Seminář byl určen hlavně těm, kteří se věnují koordinaci iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZka. Mezi účastníky byli hlavně koordinátorky KPZ, zemědělci a podílníci. Zúčastnili se i studenti informačních technologií a agroekologie.

V počítačové učebně, na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, si účastníci prakticky vyzkoušeli a otestovali vybrané aplikace, jako je například Solid Base App, která slouží pro plánování rozpočtu a jeho vizualizace podílníkům a její vývoj je součástí projektu. Další aplikací byl Open Olitor, který používají pro správu členů a management dodávek zejména iniciativy ve Švýcarsku a Německu. Ovšem program má do budoucna potenciál využití i u nás. Na závěr jsme představili praktický příklad jedné z českých iniciativ a dali jsme prostor účastníkům pro sdílení jejich zkušeností při zprávě KPZ.

« Zpět na seznam zpráv