Velikonoční nadílka: zápis z online setkání KPZkoALICE

Ve středu 1. dubna proběhlo setkání KPZkoALICE, které pořádala  Asociace místních potravinových iniciativ AMPI. Setkání se účastnilo 33 lidí, mezi nimiž byli zemědělci, koordinátoři KPZ, aktivní členové, zájemci o KPZ, ale třeba i zástupci Hnutí Duha, jakožto organizace, která se mimo jiné zaměřuje i na oblast zemědělství.  Shrnutí toho nejdůležitějšího z dvouhodinové schůzky, která proběhla online, si můžete přečíst zde.

Setkání KPZkoALICE finančně podpořila Evropská Unie  v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”.  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor článku. Sdělení nereprezentují názory donora a donor neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.

« Zpět na seznam zpráv