KPZ: Možná cesta i pro začínající zemědělce

Komunitou podporované zemědělství, ve zkratce KPZ, propojuje většinou malé, rodinné, ekologicky nebo šetrně hospodařící zemědělce se skupinou odběratelů, tzv. podílníků. Iniciativy mohou mít různou formu, ale vždy stojí na stejných principech: přímé partnerství mezi zemědělcem a podílníkem bez dalších prostředníků, lokálnost, dlouhodobá vzájemná důvěra a podpora. V tzv. komunitní KPZ jsou si zemědělci i podílníci nejblíže.

Tato podoba fungování vyžaduje na počátku mnohdy menší pěstební plochu. Koordinace je sdílená mezi zemědělce a členy, což zahrnuje společnou odpovědnost a plánování sezóny včetně jejího finančního nastavení. Díky tomu může být komunitní KPZ vhodná nejen pro rozšiřující se zkušené zemědělce směřující do krátkých distribučních řetězců, ale zvláště i pro ty začínající.

Seznamte se s modelem komunitní KPZ na příkladu KPZ Pikovice. Iniciativa funguje jako spolek od roku 2017. Přečtěte si článek pro časopis Selská revue, který vydává pro své členy Asociace soukromého zemědělství. Článek ke stažení ZDE.

Přečtěte si další díly seriálu o komunitou podporovaném zemědělství v praxi:
>>> Jak pěstovat jídlo pro komunitu – aneb co je to KPZ
>>> Tvoříme svět postavený na důvěře – farmářská KPZ
>>> Zemědělci pospolu s odběrateli – odběratelská KPZ

Článek vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens” a podporou Hl. m. Praha v projektu “KPZ pro Prahu”.  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor článku. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.

Text: Alena Wranová (asociace AMPI)

« Zpět na seznam zpráv