Kdo jsme

Organizace

Webové stránky o komunitou podporovaném zemědělství provozují:

Logo-Modré_malé

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. – Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. www.asociaceampi.cz

 

 

PRO-BIO LIGA, pobočný spolek, se zaměřuje na vzdělávání a osvětu v udržitelném zemědělství. www.biospotrebitel.cz

 

Lidé

Jana Kožnarová

V Asociaci místních potravinových iniciativ působím od září 2017. Společně se svými skvělými kolegy, koordinuji, konzultuji a pořádám akce a vzdělávací workshopy pro fungující i rodící se KPZka v celé krásné české zemi. Spravuji mapu adresarfarmaru.cz a aktuálně vytvářím vzdělávací workshopy v Evropském projektu Solid Base Erasmus+, který je zaměřen na vytvoření funkčních finančních modelů pro soběstačné a udržitelné hospodaření a vedení svého KPZka. Současně pracuji pro vzdělávací centrum TEREZA v programu Ekoškola, jako auditorka a konzultantka. Domácí je pro mě i organizace KOKOZA, kde spolu s žáky ZŠ Angel pěstujeme projekt Uzavřený cyklus jídla do škol.

šárka krčílková

Šárka Krčílková

Věnuje se tématu ochrany zemědělské krajiny, komunitou podporovanému zemědělství (KPZ) a přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce (CooLANDAsociace místních potravinových iniciativ)  Je koordinátorkou iniciativy KPZ CooLAND. Píše příspěvky na blog, příležitostně lektoruje, organizuje vzdělávací akce. Je spoluautorkou publikace Láska ke krajině prochází žaludkem a studie Be part of CSA: What is the motivation to join community supported agriculture in the Czech Republic.

 

honza valeška

Jan Valeška

(spolu)pracuje v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních ekologických iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Kuchyňka, z.s.) jako lektor, finanční manažer, ředitel a mnoho dalšího. Spoluzakladatel komunitního hospodářství KomPot a Kuchyňka a první KPZky na Toulcově dvoře.

 

 

tereza jursová

Tereza Jursová

je lektorkou a učitelkou výtvarné výchovy a environmentálního vzdělávání pro školy i veřejnost, organizátorka seminářů a akcí o KPZ, pracuje také jako zelinářka na komunitním hospodářství KomPot.

 

 

 

 

Alena-web

Alena Malíková

se věnuje poradenství o ekologickém zemědělství v Moravskoslezském kraji, pomáhá místním ekozemědělcům udržet jejich hospodaření a podporuje zakládání KPZek. Současně pracuje ve výzkumné organizaci Bioinstit, kde koordinuje projekty zaměřené na environmentální dopady ekologického zemědělství.

 

 

 

Anna Černá

miluje komunity a smysluplnou podporu lidí navzájem. Baví ji propojovat lidi, hledat nová řešení a posouvat věci vpřed. Je instruktorkou jógy smíchu a zajímá se o společensky prospěšný sektor, kde pracuje pro Kokoza o.p.s. nejen jako koordinátorka Komunitní zahrady Vidimova. Je zakladatelkou a hlavní koordinátorkou KPZ Mezi-domy a dalších menších komunitních aktivit na Praze Jižním městě.