Načítám Akce

Všechny akce

DECOLONIZE YOUR PLATE, AMAZONIZE THE WORLD! Online celosvětové symposium potravinových iniciativ

25. 10. / - 30. 11. /

https://urgenci.net/symposium2021/about/

Navigace pro Akce

Celosvětové symposium místních potravinových iniciativ se odehraje od 25. – 30. 10. 2021 online. Propojte se s lidmi z celého světa, které spojuje myšlenka a každodenní činy směřující k vytvoření udržitelného zemědělství a potravinového systému. I vy patříte mezi ně.

Symposium pořádá URGENCI, síť propojující mnohé národní a regionální sítě po celém světě, která zastupuje zastupuje přibližně 3 miliony členů. Jako sociální hnutí je součástí globálního hnutí za potravinovou suverenitu a hnutí solidární ekonomiky. Symposium bude demonstrovat dopad alternativních potravinových systémů na místní i globální úrovni.

Proč se scházíme?

V našich komunitách je mnoho palčivých problémů. Jak můžeme vytvářet stále větší mobilizaci k realizaci práva na zdravé jídlo? Kde v době pandemie spočívá síla našich komunit v poskytování odolného základu pro rozdělené společnosti? Jaká je role agroekologie při budování místních iniciativ založených na solidaritě mezi producenty a uvědomělými jedlíky? Jak zajistit, aby naše komunity přispívaly k budování silnějších sociálních vazeb? Jak můžeme zajistit, aby naše úsilí bylo promítnuto do politiky skutečně udržitelných potravinových systémů pro všechny?

Pojďme se nadechnout a společně se podívejme na naše úspěchy, naši společnou vizi, naše zkušenosti, získané ponaučení a na naše společné výzvy.Zemědělci, pastevci, rybáři, uvědomělí jedlíci, zástupci sítí a příznivci, obhájci – vy všichni se můžete propojit na tomto online setkání. 

Workshopy, výměny praktických zkušeností a postupů: aktéři pocházející ze všech koutů světa budou mít příležitost vybudovat novou kapitolu hnutí KPZ. Jednou z klíčových zásad KPZ je budování přímých vztahů založených na důvěře mezi producenty a jedlíky. KPZ také umožňuje milionům lidí na celém světě přístup k čerstvým, zdravým a na živiny bohatým potravinám inkluzivním způsobem a současně zajišťuje slušné živobytí pro tisíce zemědělců. Je to také účinný prostředek k zajištění skutečných vazeb mezi městem a venkovem. Mezi hlavní body sympozia bude patřit večer věnovaný 3. filmovému festivalu KPZ (30. října) a jako finále valné shromáždění URGENCI (2. – 3. Listopadu).

Přidejte se k nám a budete mít šanci:

  • Vibrovat během relací „farming art“ vytvořených aktivisty z Brazílie a všech koutů světa.
  • Sdílet zkušenosti s lidmi z praxe.  
  • Poslechnout si, jak fungují KPZ sítě po celém světě. 
  • Zamyslet se nad tím, jak lépe formulovat podporu agroekologických zemědělců a sociální, ekonomickou a environmentální spravedlnost.
  • Získat nové nápady, jak rozvíjet vaše komunity.
  • Objevit nové iniciativy. 
  • Připojit se k filmovému festivalu KPZ a získat šanci setkat se s filmovými režiséry.

 Vyzýváme zástupce všech iniciativ KPZ, místních a národních sítí, aby se sešli na této jedinečné akci!

Celý program najdete zde.

Registrujte se zde 👉 https://pollen.urgenci.net/symposium2021/

Asociace AMPI se aktivně účastní přípravy programu, kde budeme sdílet své zkušenosti s tvořením české národní sítě KPZkoALICE. Zároveň představíme výstupy z projektů Food&More a SALSIFI, které se věnují vzdělávání lidí aktivních v KPZ hnutí a nabízí jim inovativní nástroje pro jejich vlastní rozvoj, rozvoj komunit a posílení schopnosti prosazovat změny na místní úrovní např. ve spolupráci s obcemi.