Solid Base: setkání ve Wasenweiler

AMPI je jedním z partnerů mezinárodního projektu Solid Base, který se zabývá finanční udržitelností komunitou podporovaného zemědělství. V současné chvíli v několika zemích Evropy zjišťujeme, jak se KPZkám daří a jakým problémům čelí. Na konci června se sešel výzkumný tým Solid Base ve Wasenweiler (Německo) nad analýzou prvních výsledků. Děkujeme hostitelům – Peter a Shanaz Volz – za to, že setkání mohlo proběhnout v nádherném prostředí jejich nového domova. Kdo nám teď uvěří, že jsme opravdu pracovali :-), však se podívejte na fotografie zde

Během dvou dní jsme diskutovali o tom, co zatím vyplynulo z rozhovorů se zemědělci, koordinátory i spotřebiteli KPZ, a zároveň z evropského on-line průzkumu. Podrobnější analýza nás čeká během léta, ale je zřejmé, že pro zemědělce ve všech zúčastněných zemích je obecně jedním z nejpalčivějších problémů nedostatek pracovní síly, dále chybějící finanční prostředky na investice a nákup půdy, nemožnost rozšířit hospodářství a také velká pracovní vytíženost. Navíc KPZky často nejsou finančně soběstačné, ale i přes to 60 % účastníků průzkumu uvedlo, že se za dobu zapojení do KPZ jejich finanční situace zlepšila. Navíc 76 % vidí budoucnost KPZ optimisticky. A to je dobrá zpráva.

Naše léto bude intenzivně pracovní. V červenci budeme ještě pokračovat ve sběru dat (rozhovory a on-line dotazník pro spotřebitele KPZ). Do konce srpna bychom měli stihnout vytvořit souhrnnou zprávu, která bude sloužit pro přípravu nového vzdělávacího programu. Jednotlivé moduly se budou tvořit a testovat v praxi do konce roku 2019.

Text připravila: Šárka Krčílková

 

« Zpět na seznam zpráv