Online dotazník evropského výzkumu KPZ. Zapojte se!

Zemědělci a koordinátoři, jaké jsou vaše zkušenosti s KPZ? Řekněte nám to a pomozte vytvořit nový vzdělávací program šitý Vám na míru.

Komunitou podporované zemědělství KPZ je zmiňováno jako model, který může pomoci zlepšit ekonomickou situaci zejména menších zemědělců a zvýšit jejich stabilitu. Jak ale KPZ ve skutečnosti funguje? Co můžeme udělat pro to, aby fungovalo lépe? Pomozte nám, to zjistit.

Právě nyní v projektu SolidBase sbíráme zkušenosti lidí zapojených do KPZ po celé Evropě. Cílem je získat informace pro vytvoření nového tréninkového programu, který nabídne  zemědělcům a koordinátorům praktické nástroje a znalosti potřebné pro zlepšení finanční situace KPZ.

Jste koordinátor KPZky? Jste zemědělec dodávající do KPZky? Pak právě Váš názor je důležitý a můžete ho vyjádřit tak, že se zapojíte do on-line evropského výzkumu “Finanční udržitelnost Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) v Evropě”

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ON-LINE DOTAZNÍKU

Dotazník obsahuje jak otázky týkající se koordinace a fungování KPZky, tak i otázky určené pro zemědělce. V případě ČR je proto ideální, pokud dotazník vyplní za KPZku její koordinátor. Aby mohl odpovědět na všechny otázky v dotazníku, potřebuje ale předem zjistit  odpovědi na otázky týkající se zemědělského hospodaření od všech zemědělců, se kterými jeho KPZka spolupracuje.

Jak by měl postupovat koordinátor:

  • Zašlete všem vašim zemědělcům soubor s otázkami týkajícími se jejich hospodářství – ke stažení zde 
  • Požádejte zemědělce, aby vám vyplněný soubor poslali zpět tak, abyste stihli vyplnit dotazník v termínu.
  • Vyplňte do 18. června on-line dotazník evropského výzkumu zde. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 30 min.
  • Aby mohl být dotazník vyplněn v delším časovém úseku nebo s přestávkami, v případě, že jej nebudete vyplňovat najedou, musí být na straně uživatele povoleny soubory cookies. Důsledkem toho ale nelze vyplnit dotazník opakovaně v jednom prohlížeči. Pokud potřebujete vyplnit dotazník vícekrát, protože koordinujete víc KPZtek, musíte odstranit soubory cookies z vašeho prohlížeče. Návod najdete na konci této stránky.
  • Pokud by se vám nepodařilo získat odpovědi od zemědělce, prosíme, vyplňte dotazník i přes to – otázky přeskočte. Přijdeme tak sice o část informací, ale dozvíme se aspoň něco.  

Jak by měl postupovat zemědělec:

  • Stáhněte si soubor s otázkami týkajícími se zemědělského hospodaření a vašeho hospodářství. – ke stažení zde 
  • Odpovězte na otázky a vyplněný soubor zašlete všem koordinátorům KPZtek, se kterými spolupracujete. Koordinátoři pak budou moci vyplnit všechny otázky v online dotazníku.
  • Vyplněný soubor, prosím, zároveň zašlete koordinátorce výzkumu pro ČR Šárce Krčílkové (sarkak@asociaceampi.cz)

Pozor, on-line dotazník lze vyplnit do 18. června 2018!

Odkaz na dotazník najdete zde

Dotazník existuje v několika jazykových mutacích a zvolit si můžete i češtinu.

V případě dotazů se obraťte na koordinátorku výzkumu pro ČR:

Šárka Krčílková, sarkak@asociaceampi.cz, tel: 725 290 604

———————————————————————————————————–

S informacemi poskytnutými v rámci průzkumu bude zacházeno diskrétně a data budou anonymizována. Data budou použita pouze pro účely výzkumu URGENCI – evropské sítě KPZ a nebudou poskytována žádným třetím stranám. Tento výzkum je prováděn v souladu s novým nařízením GDPR (General Data Protection Regulation), které vešlo v platnost 25. května 2018:  

Návod pro odstranění souborů cookies webového prohlížeče pro:

Po odstranění souborů cookies zavřete váš prohlížeč a znovu otevřete odkaz na dotazník.

« Zpět na seznam zpráv