„KPZky na Biojarmarku“ – záznam z besed mezi zemědělci a spotřebiteli

Ze sobotního setkání KPZtek​ na Biojarmarku​ máme upřímnou radost :-)…

Díky všem, kteří jste přišli sdílet své zkušenosti, diskutovat, inspirovat…

Díky vám, zemědělcům: Karel Tachecí, manželé Šelongovi z Ekofarma Šelongovi, Jana a Martin Rosenbaumovi z Rodinné farmy Lukava a Tereza Jursová z Komunitní zahrady KomPot.

Díky za pozitivní zpětnou vazbu, je vidět, že je užitečné se občas potkat naživo a vzájemně se podpořit v tom, co děláme. Někdo by mohl namítnout, že naše bublina je malá, ale pozor, tohle podhoubí 🍄 roste 🙂

Díky také KPZkám Modřany, Pikovice, KomPot, Třináctka a Filipovka za sdílení fotografií ze života vaší KPZky. Fotografie krásně doplnily naší mobilní výstavu. Pokud by nám někdo z KPZtek či zemědělců chtěl ještě fotografie poslat, sdílejte… více informací zde

Díky vám, kteří jste nám pomohli propagovat KPZky na infostanu a pomohli s organizací a propagací.
A brzy snad na viděnou.

Zde si můžete pustit záznam z besed:

  • „Vím, od koho mám, co jím“
    úvod do KPZ a prezentace jeho základních principů na příkladu Komunitní zahrady KomPot –
    odkaz na video záznam zde
  • „Jaká je cesta k potravinám zblízka“
    představení výsledků z projektu Solid Base, kde jsme zjišťovali, jak KPZky v současné době fungují a co jim chybí k jejich větší finanční udržitelnosti. Mezi besedujícími zemědělci vystupují: Karel Tachecí (Ekologický statek Tachecí), Jana a Martin Rosenbaumovi (Rodinná farma Lukava), manželé Šelongovi (Ekofarma Šelongovi) a Tereza Jursová (Komunitní zahrada KomPot).
    odkaz na video záznam zde

« Zpět na seznam zpráv