Hledáme příklady dobré praxe KPZ. Podělte se s námi o Váš příběh.

Jste zapojeni do KPZ? Zajímá nás, jaké jsou Vaše zkušenosti. Co ve Vaší KPZce dobře funguje? Co se Vám naopak nepovedlo a jak jste situaci vyřešili? 

Právě nyní v mezinárodním projektu SolidBase sbíráme zkušenosti lidí zapojených do KPZ.  Cílem je získat informace pro vytvoření nového tréninkového programu, který nabídne zemědělcům a koordinátorům praktické nástroje a znalosti potřebné pro zlepšení finanční situace KPZ.

V současné chvíli nás zajímají příklady úspěšných i neúspěšných řešení konkrétních situací. Jestli chcete své příběhy sdílet, kontaktujte nejlépe do 15. července Šárku Krčílkovou (sarkak@asociaceampi.cz, tel: 725 290 604). Můžete poslat svůj příběh emailem, domluvit se na osobním setkání, telefonickém rozhovoru, či skypu. 

Témata pro Vaše příběhy:

 • Stanovení ceny podílu a plánování rozpočtu
  Jak jste postupovali při stanovení ceny podílu? Podcenili jste náklady? Jak jste situaci řešili?
  Co se Vám osvědčilo při plánování rozpočtu?
  Zvyšovali jste u Vás v KPZce cenu podílu? Kdo a jak o tom rozhodoval? Jak na to reagovali členové?
  Podílí se KPZka a její členové na plánování rozpočtu či sadby? Jakým způsobem?
 • Sdílení rizika a podpora komunity
  Řešili jste někdy v KPZce krizovou situaci? (ať už jako zemědělec nebo člen skupiny)
  Stalo se Vám, že úrody bylo málo nebo naopak moc? Co jste dělali?
  Dostali jste se do svízelné situace a členové KPZky Vás podrželi?
  Přineslo partnerství s komunitou Vašemu hospodaření nebo Vám osobně něco dobrého?
  Převzala KPZka nějakou činnost, kterou jste do té doby museli dělat sami? (třeba i jen částečně)
 • Komunikace s podílníky
  Jaké jsou vaše osvědčené komunikační kanály?
  Jak sdílíte informace důležité pro chod KPZky?
  Dostali jste se někdy v KPZce do konfliktních situací? Podařilo se Vám je vyřešit?
  Jak získáváte od členů zpětnou vazbu?
 • Zapojení členů do rozhodování a aktivit KPZky
  Daří se Vám zapojit členy do aktivit KPZky? Jak je motivujete?
  Podílí se členové na rozhodování o chodu KPZky? Daří se Vám společně rozhodovat? Jak při tom postupujete, jaké metody a nástroje používáte?
  Jsou členové, kteří se podílí na řízení KPZky, nějak odměňováni?
  Organizujete jakékoli další aktivity, které posilují komunitu? (společné vaření, setkávání při různých příležitostech…)
 • Organizace KPZky
  Vymysleli jste nějakou vychytávku, která Vám pomáhá efektivněji organizovat chod KPZky? (v jakémkoli smyslu – např. organizace práce, výdejů a výdejního místa, evidence členů…)
 • Spolupráce mezi zemědělci či KPZkami
  Spolupracujete a vypomáháte si s dalšími zemědělci či KPZkami při řešení určitých situací?
  Máte nějaký konkrétní příklad projevu solidarity mezi zemědělci, zemědělcem a komunitou, nebo členy komunity navzájem?
 • Financování chodu KPZ
  Podařilo se Vám získat nějaké finance na chod Vaší KPZky?
  Pomohla komunita získat peníze pro zemědělce? Třeba na realizaci něčeho konkrétního (př. stavba foliovníku…)
 • Nábor členů a udržení členské základny?
  Odchází od Vás z KPZky členové? Víte proč?
  Je pro Vás těžké nové členy získávat?
  Co se Vám osvědčilo při náboru členů?
 • Zdroje informací a vzdělávání
  Narazili jste na nějaký dobrý zdroj informací, který Vám pomohl s organizací KPZky nebo vyřešením konkrétní situace?
  Máte pocit, že Vám chybí nějaké informace, znalosti či dovednosti, které by Vám pomohly pro lepší organizaci KPZ?

Ukázka konkrétních příběhů:

Příběh 1

Na podzim nám začalo na výdejním místě zůstávat čím dál víc zeleniny, kterou z podílníků už nikdo nechtěl. Podíly byly totiž velké a tak nějak už jsme měli dýní, petržele i mrkve nad hlavu. Ale zbylé zeleniny nám bylo líto. Nakonec jsme se domluvili s jednou organizací, která vaří pro bezdomovce, že si pro přebytky budou chodit. Byli rádi a my také 🙂

Příběh 2

Celou republikou se prohnala silná bouřka. Zavolala jsem našemu zemědělci, protože jsem měla starost, jak na tom je on.  Naštěstí škody nebyly veliké, ale práce při odklízení polámaných stromů i poškozené střechy bylo dost. Poslala jsem výzvu do KPZky a našli se dva lidé, kteří jeli na statek zemědělci pomoct.

Příběh 3

Po několika letech fungování KPZky jsme v koordinačním týmu po diskusi se zemědělcem dospěli k názoru, že bychom měli v příští sezóně zvýšit cenu podílu. Nová cena by umožnila zemědělci pokrýt zvyšující se náklady na dopravu a umožnit mu zaplatit brigádníkům o trochu lepší hodinovou sazbu. O kolik cenu zvýšit, aby to bylo pro podílníky přijatelné? Jak takovou věc citlivě vysvětlit podílníkům? Nakonec jsme nabídli všem podílníkům možnost hlasovat o navrhované ceně nebo navrhnout vlastní cenu prostřednictvím elektronického formuláře. V úvodu jsme vysvětlili, proč si myslíme, že je potřeba cenu zvýšit a co to zemědělci přinese. Celou záležitost jsme také prodiskutovali na setkání členů na konci sezóny. Téměř všichni hlasující byli pro zvýšení ceny a dokonce někteří navrhovali cenu o mnoho vyšší. Řešili jsme to kompromisem. Měli jsme radost, že členové to přijali s porozuměním a situace se vyřešila demokraticky za přispění názoru všech, kteří se vyjádřit chtěli.

 

 

 

 

« Zpět na seznam zpráv