Co děláme

Naše projekty

Rozvíjíme KPZ

Projekt se zaměřuje na rozvoj a posílení fungujících KPZek a sítě KPZ v ČR v roce 2017.

  • Poskytuje poradenství a semináře nově vznikajícím KPZkám v regionech.
  • Poskytuje platformu pro vzájemnou podporu a komunikaci fungujícím KPZkám a zemědělcům formou společenství KPZ, setkání a školení, online diskusního fóra.
  • Propaguje KPZ mezi veřejností jako systému pro tvorbu vlastního místního potravinového systému založeného na ekologickém zemědělství. Organizuje dny otevřených vrat na KPZ hospodářstvích.

Projekt je financován dotačním programem Ministerstva zemědělství.

Zapoj se do KPZ

Mezinárodní projekt Be part of CSA! (česky Zapoj se do KPZ!) běžící v letech 2014-2017 v ČR, Maďarsku a Rumunsku. V rámci projektu byly vytvořeny nástoje:

Výstupy ze 4 seminářů výukového programu:

Začínáme s KPZ

Zakládáme KPZ

Pěstujeme KPZ

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zemědělství a Hlavního města Prahy.